MAX MOTHES

DIN ve standart parçalar

Katalogumuz, mühendisler ve satıcılar için değerli bir referans eserdir. Çelik, yüksek kaliteli çelik, pirinç veya plastikten yapılmış tüm bağlantı elemanlarını sağlamaktayız ve doğrudan stoktan mükemmel kalitede yaklaşık 90.000 farklı parça tedarik etmekteyiz.

DIN ve standart elemanlara ilişkin ürün özeti

Altıgen başlı cıvatalar
DIN 931/933, 960/961, 561ff.
ISO 4014, 4017, 8765, 8676
İmbus cıvatalar
DIN 912, 6912, 7984, 7991
ISO 4762, 10642
Altıgen Yay ayar cıvatası
DIN 609, 610
ISO 7379
Gijonlar
DIN 417, 427, 438, 551-553, 913-916, 6332
ISO 2342, 7434-7436, 4026-4029
Saplama vidalar ve saplama cıvatalar
DIN 835, 938, 939, 975, 976, 2510, 2610
Düz ve yıldız başlı vidalar
DIN 84, 85, 920-927, 963-966, 7985
ISO 1207, 1580, 2009, 2010, 7045-7047
Sac vidaları
DIN 7971-7976, 7981-7983
ISO 1479-1483, 7049-7051
Kare başlı cıvatalar
DIN 478, 479, 480
Çekiç başlı vidalar
DIN 186,188, 261
Güvenlik (Emniyet) vidaları
örneğin Tensilock, Ripp kilitleme vidaları
örneğin Tensilock, Ripp kilitleme vidaları
Yeniden çalışılmış standart parçalar
Özel tasarım vidalar
DIN 906-910, 7604
Kelebek başlı vidalar
DIN 316
Silindir Başlı Delikli cıvata
DIN 404
Gözlü cıvata
DIN 444
Kaynak cıvataları
DIN 525
Tespit cıvatası
DIN 529
Yuvarlak başlı cıvatalar (Aybolt)
DIN 580
Yuvarlak kafa kare boyunlu cıvata (Kasa cıvata)
DIN 603
Pulluk cıvatası
DIN 604
Uzun kare boyunlu bıçak cıvata
DIN 605
Yuvarlak kafalı tırnaklı cıvata
DIN 607
Kısa kare boyunlu bıçak cıvata
DIN 608
Tespit cıvatası
DIN 797
Diş açan klavuz vidalar
DIN 7513
Diş açan klavuz vidalar
DIN 7516
Düz havşa başlı vida
DIN 7969
Düz havşa başlı vida
DIN 431, 439, 934, 936, 2510, 6330, 6331, 6334, 6915, 6923, 14399
ISO 4035, 4032, 8673
Kilitlemeli somun
DIN 980, 982, 985, 6925, 7967
ISO 7042, 7040, 10511
Fabrika standardı BN 205107, VARGAL
Kare somunlar
DIN 557, 562
Kör somunlar
DIN 917,986, 1587
Taçlı somunlar
DIN 935, 937, 979
Yivli somunlar
DIN 981, 1804, 1816
Kaynak somunları
Kelebek somunlar
T somunları
Yuvalı somunlar
İki delik somunları
Yandan sıkmalı somunlar
Halka somunlar (Aybolt)
Özel temel somunları
Başlıklı somunlar
Düz pullar
DIN 125, 126, 433, 436, 440, 988, 1440, 1441, 6340, 7349, 9021
ISO 7089, 7091, 7092, 7094, 8738, 7093
Ek fonksiyonlu pullar
DIN 93, 137, 462, 463, 2093, 6796, 6797, 6798, 6799
Çelik yapılar için pullar
DIN 432, 434, 435, 6916, 6917, 6918, 7989, 14399
Ringe
DIN 127, 128, 471, 472, 983, 984, 6913, 7980, 7993
Fabrika içi standarda uygun emniyet pulları
Schnorr, Nord-Lock pullar, emniyet pulu , Kontak pullar (tırnaklı pullar)